ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Aναγνωρίζουμε τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, με σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Λεπτομέρειες αναφέρονται στη σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου»), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης. Αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου και έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους χρήστες των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.
Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σας ταυτοποιούν ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα.
Οι παρακάτω όροι της Παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου»), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας glarosstudios-karpathos.com (εφεξής «Ιστοσελίδα»), αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας, ως αυτές περιγράφονται στους όρους χρήσης. Η χρήση της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του χρήστη με τους όρους χρήσεως και την παρούσα Πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε.
Η παρούσα Πολιτική υπέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και η αποδοχή της συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται αναλυτικά σε αυτήν. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να κοινοποιηθούν, πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές και ποια είναι τα δικαιώματά σας. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@glarosstudios-karpathos.com και εναλλακτικά: με τον κ. Λαμπρίδη Εμμανουήλ, στη διεύθυνση Παραλία Αγίου Νικολάου, Αρκάσα Καρπάθου και στο τηλέφωνο 2245061015.
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ισχύ μόνο για την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας και καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται από εμάς κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας. Επίσης, η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από εμάς. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία κράτησης ή να ακολουθήσει την Διαδικασία Εξαίρεσης όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών της Ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή / και την ιδιοκτησία μας. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους, ωστόσο δεν φέρουμε κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ


Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης οπουδήποτε στην Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη νομιμότητα των σχετικών συναλλαγών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, της εθνικής νομοθεσίας και των σχετικών πράξεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, του νόμου 3471/2006 και της ePrivacy directive (2002/58/EC, τροπ. 2009/136/EC) όπως ισχύουν σήμερα σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ


Ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του στη συλλογή δεδομένων που έχουν συλλεχθεί έως τώρα, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@glarosstudios-karpathos.com (εναλλακτικά: με τον κ. Λαμπρίδη Εμμανουήλ, στη διεύθυνση Παραλία Αγίου Νικολάου, Αρκάσα, Κάρπαθος και στο τηλέφωνο 2245061015. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της μέχρι εκείνου του σημείου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη από εμάς.
Σύμφωνα με τις διατάξεις 13 επ. του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ (PII)

Ηλεκτρονικές Κρατήσεις / Προγραμματισμός Επίσκεψης

Για τη διεκπεραίωση μιας ηλεκτρονικής κράτησης, ο χρήστης της Ιστοσελίδας καλείται να δηλώσει ένα email, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου της κράτησης καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι του ίδιου του χρήστη ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου εκ μέρους του οποίου ο χρήστης πραγματοποιεί την κράτηση. Επίσης, ο χρήστης μπορεί προαιρετικά να δηλώσει και επιπλέον ειδικά σχόλια που αφορούν την υπηρεσία που πρόκειται να λάβει. Δεσμευόμαστε ότι θα χειριζόμαστε τα στοιχεία αυτά ως εμπιστευτικά, ότι θα τα χρησιμοποιούμε με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη και εκτέλεση των ηλεκτρονικών κρατήσεων και ότι θα τα διατηρούμε για περιορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα μέχρι την αποχώρηση από το δωμάτιο. Στη συνέχεια, τα στοιχεία αυτά διαγράφονται πλήρως.

Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση μαζί μας προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικών του δεδομένων, την διόρθωσή τους, την αλλαγή τους ή την διαγραφή τους καθώς και την εξαίρεσή του από τη λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων, ενδέχεται να ζητήσουμε από τον χρήστη να επαληθεύσει την ταυτότητά του προτού να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα.
Το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Οι μεταφράσεις αποτελούν διευκόλυνση και δεν απορρέουν δικαιώματα από τα κείμενά τους. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία της Πολιτικής Απορρήτου ή διαφοράς μεταξύ της ελληνικής εκδοχής τους και οποιασδήποτε άλλης μεταφρασμένης εκδοχής τους, οι ελληνικές εκδοχές των κειμένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ισχύουν, υπερισχύουν και είναι οριστικές. Η ελληνική εκδοχή της Πολιτικής Απορρήτου διατίθεται στην Ιστοσελίδα (απαιτείται επιλογή της ελληνικής γλώσσας) ή μπορεί να αποσταλούν μετά από γραπτό αίτημα.